1, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

తేనే కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష - తెలుగు పాటలు కి

 రాజ్ కుమార్ ..చిత్రం లో పాట
తెలుగు పాటలు..బాలు గారు .. మీ కోసం ఈ పాట.
తెలుగు పాటలని అత్యంత శ్రద్దగా అందిస్తున్న,పరిచయం చేస్తున్న  మీకు ఈ అచ్చు తెనుగు పాట .. సాహిత్యంని  సేకరించి..  మీ కోసం అభిమానంగా అందిస్తున్నాను
దినదినంబు వర్ధిల్లు తెలుగు దేశం 
దీప్తులను వెదజల్లు తెలుగు తేజం 

తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 
తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స 
తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 

భామల్లారా తుమ్మెదా
భామలమ్మల్లారా తుమ్మెదా 
హంసల్లు, చిలకల్లు తుమ్మెద 
ఆకాశమందు తిరుగు తుమ్మెదా 
కొంగల్లు,పిచుకల్లు తుమ్మెదా 
గుడి చుట్టూ తిరిగాయి తుమ్మెదా 
కొలనులో తామరలు తుమ్మెదా 
కోరి వికసించాయి  తుమ్మెదా 

మయూరాలు వయారాలు మాటలలో పురివిప్పును 
పావురాల కువకువలు పలుకులందు నినదించును (మయురాలు)
సప్తస్వరా నాద సుధలు నవరసభావాల మణులు (సప్త)
జానుతెనుగు సొగసులోన జాలువారు జాతి 
తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స 

అమరావతి సీమలో కమనీయ శిలామంజరి 
రామప్ప గుడి గోడల రమణీయ కళారంజని (అమరావతి)
అన్నమయ్య సంకీర్తన ,క్షేత్రయ్య శృంగారం (అన్నమయ్య)
త్యాగ రాజ మధువు తెలుగు సామగాన మయం 
తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స 
తేనె కన్నా తీయనిది తెలుగు బాష .. 
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స
 ఈ తేనెలొలుకు పాటసాహిత్యం .. ఆత్రేయ గారు.
సంగీతం :ఇళయ రాజా.
ఈ క్రింది లింక్ లో  ఈ పాట వినండి.
తేనెకన్న  తీయనిది  తెలుగు  బాష