28, మార్చి 2012, బుధవారం

నాకు బాగా ..నచ్చిన బ్లాగ్...

 బ్లాగ్ లోకం లోకి అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి బాగా నచ్చిన బ్లాగ్ లు ..ఉంటూ ఉంటాయి. కనీసం ఒక బ్లాగ్ అయినా అలా నచ్చుతూ ఉంటూనే ఉంటుంది. బ్లాగ్ లవల్ల ఉపయోగాలు ఉంటాయా అనుకోవద్దు. మనకి అనేక సాంకేతిక సలహాలు అవసరపడతాయి .అలాగే నిత్య జీవితంలో మనకి ఎదురైన అనేక సంఘటనలు మనకి అనుభవాన్ని తప్పకుండా నేర్పుతాయి.  ఆ మంచి,లేదా చెడు అనుభవాలు, సరదా సంఘటనలు ఎదుటివారితో పంచుకునేటప్పుడు..మన వ్యక్తిగతం కూడా బహిర్గతం అవుతూ ఉంటుంది. అలా బహిర్గతం అవడం మంచి విషయమో..కాదో నాకు అంతగా తెలియదు. కానీ  . నాకు బాగా ..నచ్చిన బ్లాగ్... ఒకటి ఉంది.

ఆ బ్లాగ్ లో.. చాలా చిన్న విషయాలు నుండి.. పెద్ద పెద్ద అనుభవాల వరకు..చాలా ఓపికగా ,ఒద్దికగా వ్రాస్తూ ఉంటారు.అవి అందరికి ఉపయోగపడతాయి అని నేను అనుకుంటాను. నేను బ్లాగింగ్ మొదలపెట్టిన క్రొత్తల్లో  ఒక రెండు నెలల కాలంలో ..ఆ బ్లాగ్ ని చూడటం జరిగింది. ఆ బ్లాగ్ లో చాలా విశేషాలతో పాటు,మంచి మంచి కొటేషన్స్ ఉన్న చిత్రాలు, మెహంది డిజైన్స్ , ప్ర కృతి చిత్రాలు, ఇలా ఇంకా చాలా  చాలా విషయాలని ఆసక్తిగా మలచి అందిస్తారు. అలాగే..తన బ్లాగ్ లో వచ్చిన స్పందనకి.. ,ప్రశంసలకి వెంటనే ధన్యవాదములు చెప్పే మంచి సంస్కారం ఉన్న బ్లాగ్ అది.   
ఆ బ్లాగ్..లో నేను ఇష్టపడే సాహిత్యం ఉండకపోవచ్చు.కవితలు, సాహిత్య గోష్టిల గురించి సమాచారం ఉండకపోవచ్చును. కానీ.. ఓ..చూడ చక్కని బ్లాగ్. ఆ బ్లాగ్ అందరిని అలరిస్తూ..ఇతరులకి స్పూర్తిగా నిలిచే బ్లాగ్. ఆ బ్లాగ్ వారు ఇలా అంటారు..."ఏ ఒక్కరికైనా ఈ బ్లాగ్ లోని సమాచారం ఉపయోగ పడి.నట్లయితే...ఈ బ్లాగ్ లక్ష్యం నెరవేరినట్లే.."అని. ..
 మన జీవితంలో ఎదురైన ప్రతి వ్యక్తీ మనకి నచ్చకపోవచ్చు. కానీ వారి సృజన మనకి బాగా నచ్చవచ్చు. అలాగే నాకు కూడా..నాకు నచ్చే అంశాలు కానీ,పాటలు కానీ చాలా తక్కువగా ఉండే బ్లాగ్.కానీ ప్రతి పోస్ట్ ని వదలకుండా చూసిన బ్లాగ్ ఏదైనా ఉందంటే..అది.. ఈ బ్లాగే!  చదివించే గుణం,ఇతరులకి ఉపయోగపడే గుణం ఉన్న బ్లాగ్ ఇది.
నచ్చితే మీరు చూడండి.
రాజ్..గారు ఓ.. మంచి బ్లాగ్ ని అందించిన మీకు మనఃపూర్వక ధన్యవాదములు తో..

ఆ బ్లాగ్ పేరు.....

"My VALUABLE LESSONS"

achampetraj.blogspot.in