23, మార్చి 2012, శుక్రవారం

సరాగ ..లో నా కథ .."కంట్రీ విమెన్ కూతురు "

చీర కట్టి ఎలా అశ్లీల ప్రదర్శన చేయవచ్చో..నడి రోడ్లో..  నిలువెత్తు బొమ్మల సాక్షిగా చూపుతున్న షో రూమ్ల వ్యాపార నైపుణ్యాలు..చూస్తుంటే అసహ్యం కలగకుండా మీరు ఆమోద ముద్ర వేస్తుంటే యెంత నొచ్చుకుంటున్నామో! అమ్మల్ని అధునాతనంగా   చూడాలనుకున్న మీ వెర్రి మొర్రి కోర్కెలు..అలాగే మాధురి దీక్షిత్ కూడా ఆశ్చర్య పోయేలా.. గృహిణుల వీపు ప్రదర్శనలు గురించి ఎంతైనా చెప్పవచ్చు..మీలో ఒక్కరన్నా ఆలోచించ గల స్థితిలో ఉంటే..
అసలైన  అందం  అంటే  ఆత్మ  విశ్వాసం  అని, వ్యక్తి కి  వన్నె తగ్గని ఆభరణం వ్యక్తితత్వం అని తెలుసుకోవాలి.  అందంతో..కాదు.. మీకున్న తెలివితేటలతో.. శక్తియుక్తులతో.. సమర్దతా నైపుణ్యంతో.. మగవాళ్ళని ఆకర్షించ గల్గినప్పుడు..మీరు గొప్ప క్రింద లెక్క తప్ప శరీరాలు ఆరబోసుకుని  మాత్రం కాదు.  ఎంతో ఉన్నతమైన చదువులు చదువుతున్న మీకు ఈ పాటి సంస్కారం లేదని..తెలివితేటలూ   లేవని ...
 మిగిలిన కథని.. సరాగ నందనందనం లో.. చూడండి.

 "సరాగ " పత్రికలో నా కథని ఎంపిక చేసిన ..సంపాదక విభాగానికి ..హృదయపూర్వక ధన్యవాదములతో....