2, మార్చి 2012, శుక్రవారం

" సామాన్య " కల్పన " కథకి "రంగవల్లి పురస్కారం "

కథా  రచయిత్రి, కవయిత్రి  " సామాన్య " గార్కి   " కల్పన "  కథకి    లభించిన      "రంగవల్లి   పురస్కారం  "

సభలో  .. ఆమె కథల పై ప్రముఖుల అభిప్రాయం  ఈ  వీడియో లలో చూడండి .


 సామాన్య  గార్కి  పురస్కారం   వీడియో 1


సామాన్య  గారికి    పురస్కారం   వీడియో 2

మరింత సమాచారం కొరకు "విహంగ"  ఫిబ్రవరి సంచిక చూడండి.