10, మార్చి 2012, శనివారం

లేడి- అరణ్యం-జనారణ్యం

లేడి- అరణ్యం-జనారణ్యం   కథ 1  వ భాగం

పొద్దస్తమాను..  కూనని వెంటేసుకుని తిరుగుతూ.. మైదానాల వెంట..పచ్చిక బయళ్ళ లో లేలేత చివుళ్ళని తింటూనే.. ఏ ఆపద ఏ వైపు నుండి ముంచుకు వస్తుందో.. గమనిస్తూనే...  చెంగు   చెంగున ఎగురుతూ.. అత్యుత్సాహం తో.. తల్లి ని వదిలి వెళుతున్న బిడ్డని మందలించి   ఆ ప్రమాదాల ఆచూకి ఎలా ఉంటుందో.. బిడ్డ కూనకి వివరిస్తూ..  ఈ అరణ్యంలో ఎలా మసలాలో తెలిపింది

పోద్దుగుంకే సరికి ఒక చోట సురక్షితమైన పొద చూసుకుని .. బిడ్డని కడుపులో పొదువుకుని.. కాస్త సేద తీరింది.. తల్లి లేడి.

ఆసలే అల్లరి కూన .. తల్లి ప్రక్కనే ఒదిగి పడుకుని  ఉండకుండా తన చిట్టి బుర్రలో తట్టిన ఆలోచనల్ని అన్నిటిని.. మాటల రూపంలోకి మార్చి తల్లి లేడిని ప్రశ్నించ సాగింది.

అమ్మా! నాన్న ఎక్కడ..అంది. ఇన్నాళ్ళుగా  అడగని ప్రశ్న అకస్మాత్ గా అడిగేసరికి తల్లి లేడి సమాధానం చెప్పడానికి కొంచెం తడబడింది.

ఇప్పుడు మీ నాన్న సంగతి ఎందుకు? నీ పుట్టుక కి నన్ను వలచి నా చుట్టూ తిరిగి.. తనకి కావాల్సింది తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు..తర్వాత నువ్వు పుట్టావు. ఎక్కడైనా కనబడినా..చూసి చూడనట్లు వెళ్ళిపోతాడు. ఆతను నీకు నాన్న కావచ్చు.కానీ..మన కానలో పుట్టే  బిడ్డలకి తండ్రి అంటూ ఏమి గుర్తింపు ఉండదు.    తల్లి చాటు బిడ్డగా ఎదిగి..తర్వాత తన దారి తను చూసుకోవడమే ! అని చెప్పింది.

ఆ మాట నచ్చలేదు లేడి కూనకి. "నేను నాన్నని చూడాల్సిందే .".పట్టు బట్టింది.

రేపు ఎకడైనా కనబడతాదేమో..చూద్దాంలే! పడుకో..అని ఊరుకో బెట్టింది.

తెల్లవారింది. ఆరుబయలుకి చేరి.. పచ్చని పచ్చిక కాస్తంత తినగానే.. తండ్రి సంగతి అడగడం మొదలెట్టింది. అబ్బా ! మళ్ళా మొదలెట్టావా..నీ నస..విసుక్కుంది తల్లి లేడి.

మన జంతు జాతిలోనే ఇలా నాన్న ఎవరో వెతుక్కోవడం ఉంది . . మనం నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళినప్పుడు.. నదికి ఆవల ఒడ్డున ఉన్న ప్రపంచం యెంత బాగుందో.. ! అమ్మ -నాన్న అన్నయ్య -చెల్లి,అక్క -తమ్ముడు అంటూ..పిలుచుకుంటూ..ఆనందంగా ఉంటారు. అక్కడ ఆ పిల్లల నాన్న చూడు. పిల్లలకి   ఎలా .అన్నీ కొనిపెడుతున్నాడో..! నాకు  నాన్న ఉంటె..ఇలా బయట తిరుగుతూ... పచ్చిక వెదుకుతూ తిరగాల్సిన బాధ ఉండేది కాదు. చక్కగా అన్నీ తెచ్చిపెట్టేవాడు.. అని విచారం వెలిబుచ్చింది.

ఓహో.. ఈ పిల్ల ఈ జనారణ్యంలో ఉన్న వాళ్ళతో తనని పోల్చుకుంటుందన్నమాట ..అని తల్లి లేడికి అర్ధమైంది.
లేడి కూనకి బతుకు పాఠం  చెప్పాలనుకోకుండా  స్వయంగా కళ్ళతో చూపాలనుకుంది.

బిడ్డతో..ఇలా చెప్పింది..మానవ జాతిని చూసి మురిసి పోతున్నావ్ కదూ!  నాతో కలసి   రా..  ఆ లోకం ఎలా ఉంటుందో..చూద్దువు గాని ఆని చెప్పింది.

కొత్త లోకం ని చూడబోతున్న ఆనందంలో.. లేడికూన.. ఆ పచ్చికలో పొర్లి పొర్లి ఆడింది.పరుగులు తీసింది. ఆ ఆనందం ని చూస్తూనే.. తను మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉంటూనే కళ్ళలో వత్తులు   పెట్టుకుని పహారా కాసింది లేడి.

చీకటి పడింది.. నిదానం  గా నది ని దాటి.. ఈవల ఒడ్డుకి వచ్చారు తల్లి బిడ్డ.

జనారణ్యంలో అడుగు పెట్టారు. జనులకి కనపడకుండా ఓ..సురక్షిత స్థలంలో.. కూనతో మకాం పెట్టింది.
ఒక పురుషుడు ఆ దారి వెంట వస్తున్నాడు. వెనుక  నుండి ఓ..కుర్రవాడు..నాన్నా ..నాన్నా అంటూ వెంటపడ్డాడు.

లేడి కూన ఆసక్తిగా చూస్తుంది . ఒరేయ్.. నువ్వు నా వెంట ఎందుకు వచ్చావ్?..ఇంటికి వెళ్ళు ..గదమాయించాడు.
నువ్వురా..వెళదాం..అన్నాడు గారంగా..

నేను ఇప్పుడు రాను ..నువ్వు వెళ్ళు.. అన్నాడు తండ్రి.

ఏం కాదు నువ్వు వస్తేనే నేను వెళతాను..అని మొండికేసాడు  కుర్రవాడు.

"చెపుతుంటే నీక్కాదు" .అంటూ చింత బరిక విరిచి..కుర్రవాడిని నాలుగు దెబ్బలు వేసాడు.
వాడు ఏడుస్తూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఛీ..పెళ్ళాం,పిల్లలు..అన్నీ కాళ్ళకు చుట్టుకుంటాయి. ఇంత   ఆనందంలేదు..అనుకుంటూ..  ఆ ఇంటికి దారితీశాడు.

అదేమిటి..వాళ్ళ ఇంటికి   వెళ్ళ కుండా..ఈ ఇంటికి వచ్చాడు..అని అడిగింది లేడి కూన.

ఉష్..మాట్లాడకుండా  చూడు..అంది లేడి.

ఆ పురుషుడు వెళ్ళిన ఇంటిలో..ఉన్న స్త్రీ.. నవ్వుకుంటూ ఇతనిని ఆహ్వానించింది. లొపలకి తీసుకునివెళ్ళి.. అతనికి సేవలు చేసింది. ఇద్దరు..తిన్నారు,మదురసాలు తాగారు., నడి మంచంనే  అరణ్యపు బయలు చేసుకుని..ఆనందంగా విహరించారు. అలా గంటలు గడిచాక ఆతను వెళతాను అన్నట్లు లేచాడు. ఆమె అప్పుడేనా అన్నట్లు చూసింది.
ఆమెకి జేబులోనుండి చేతికి వచ్చినది  తీసి  ఇచ్చాడు. ఆమె అతను వెళ్ళిపోతున్న దిగులుని మరచి ఆనందంగా డబ్బువంక చూసుకుంటుంది.

మళ్ళీ వస్తాను.ఎక్కడికి వెళ్ళకు,  ఎవరిని రానీయకు..అంటూ అనుమానంగా చూసుకుంటూ తప్పదు అనుకున్నట్లు   కదిలాడు.

ఆసక్తిగా అతని వెనుకనే..లేడి,కూనా రెండు మెల్లిగా చప్పుడు చేయకుండా అడుగులు వేస్తూ కదిలాయి.

ఆతను ఇంటికి వెళుతూనే..మూసి ఉన్న తలుపుల్ని ఒక్క తన్ను తన్నాడు. తలుపులు పెద్ద శబ్దంతో తెరుచుకున్నాయి. ఆ శబ్దం కి చుట్టూ పక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళు లేచారు. ఆ ఇంట్లో పిల్లలు లేచారు. తల్లిని భయంతో చుట్టుకున్నారు.

ఏమే! నా మీద కాపలాకి   పిల్లలని  ఉసిగోల్పావా ? అయినా నా ఇష్టమే! నేను తిరుగుతాను ..తాగుతాను. నా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో.. ఉంటాను. అడగడానికి నువ్వు ఎవరే!..
నీ బాబుగాడు ఇచ్చినది ఏమన్నా ఖర్చు పెడుతున్నానా? నోరు మూసుకుని..చెప్పు క్రింద   తేలులా పడి ఉండు.. అంటూ..ఆమెని.. జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చి కొట్టసాగాడు. ఆమె ఆ తిట్లు,దెబ్బలు భరిస్తూనే.. పిల్లలకి ఆ దెబ్బలు   ఎక్కడ తగులుతాయో అన్నట్లు పొదువుకుంది.

అతని బలం అంతా ఆమె మీద ప్రదర్శించాక అలుపు వచ్చి పరుపు మంచం ఎక్కి  గురకలు తీసి నిదుర పోయాడు. అప్పటి దాక ఆమె ఎక్కి   ఎక్కి  ఏడుస్తూనే..  ఉన్న   పిల్లలని  చేరోప్రక్కన పడుకోబెట్టి.. భయపడవద్దు   అంటూ..  వెన్ను నిమురుతూ..నిద్రపుచ్చింది.

ఇదంతా చూస్తున్న లేడి కూన ..ఛీ..ఛీ..ఇలాటి నాన్న అసలు ఎవరికి వద్దు. నాకు అసలే వద్దు..
ఇంకో  చోటుకి వెళాదం ..పద  అంటూ..తనే ముందుకు  నడిచింది.

మళ్ళీ..తెల్లారేసరికి ఇంకో ఊరు చేరుకున్నారు. అప్పటికి తెల్లవారబోతుంది..
ఒకరి  ఇంట్లో నుండి ..అమ్మాయ్..  తెల్లగా తెల్లవారి పోతుంది.లేవాలి ..ఇంటి పని వంట పని ఎవరు చేస్తారు? ఎప్పటికి అయ్యెను..అని..  నిద్ర మంచం పైనుండే కేకలు   పెట్టడం వినబడింది. పాపం..ఆ అమ్మాయి లేచి పడుతూ..లేస్తూ..ఇంటి పనులు అన్నీ త్వర త్వరగా చేసి.. తల్లి పెట్టేదాని కోసం    ఎదురు చూస్తుంది.

కొడుకు చక్కగా బారెడు పొద్దు ఎక్కాక లేచి  బద్దకంగా తయారై.. ఓ.. గ్లాసుడు పాలు తాగి..నేతిలో ముంచిన ఇడ్డేన లు తిని సంచీ తగిలించుకుని బడికి వెళ్ళాడు. ఇంట్లో ఉన్న ఆమ్మాయి ఆశగా అడిగింది.. అమ్మా  ! అన్నయ్య లా నేను బడికి పోతాను అని.

నువ్వు బడికి పొతే.. చిన్నాడిని ఎవరు చూసుకుంటారు. ? అయినా చదివి,ఊళ్లేలా..!ఉద్యోగాలు చెయ్యాలా? నిన్ను చదివిచ్చి బోలెడన్ని కట్నకానుకలు ఇచ్చి పెళ్లి గిల్లి చేయలేం. చదువు వద్దు గిదువు వద్దు. ఇంకోసారి ఈ మాట అడిగితే  ఒళ్ళు చీరేస్తాను..అని అంది.

 ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూనే..  మూలనున్న చీపురు కట్ట తీసుకుని బర బరా..ఊడుస్తూనే..దేవుడా! నన్ను ఎందుకు ఆడపిల్లగా పుట్టిన్చావు..అనిఅమ్మ-నాన్నలని తిట్టలేక  కనబడని  దేవుడిని తిట్టింది.


ఇదంతా చూస్తున్న లేడి కూన తల్లిని అడిగింది.. ఆడ-మగ తేడా ఏమిటీ. ఇద్దరికి ఒకటి కాదా అడిగింది.
మన రాజ్యంలో..అందరికి ఒకటే  .ఇక్కడ మాత్రం కాదు అంది.

ఎందుకు కాదు అని అడిగింది . తల్లి లేడి మాట్లాడుతూ  నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ చాలా చూడాలి. ప్రశ్నలు వేయకూడదు. చూస్తూ అర్ధం చేసుకోవాలి.

ఇక్కడ నాకు నచ్చలేదు.. వెల్లిపోదాం పద..అని చిరాగ్గా   ముఖం పెట్టి.

మనం ఇప్పుడు ఇక్కడినుండి వెళ్ళడం ప్రమాదం. చీకటి అయ్యే వరకు ఉండాల్సిందే..అంటూ.. ఒక పొదలో ..కి చేరి బయటకి చూస్తూ.. నిలబడ్డాయి.

తల్లి లేడి అనుకున్న ప్రమాదం రానే వచ్చింది..
ఒకరు చూసి లేడి లేడి ..అని అరిచారు...
                                                                                                         (మిగతా భాగాలు తర్వాత.)