3, మే 2012, గురువారం

తన్హాయి నవల పై నా సమీక్ష పై.. గూగుల్ + లో జరుగుతున్న చర్చ

సాహిత్య సృజన లో సమకాలీన అంశాలు లేదా..మానవ సంబంధాల లో ముఖ్యంగా వివాహ బంధం లో ఉన్నఒక స్త్రీ,పురుషుడి జీవితాల్లోకి మూడవ వ్యక్తి ప్రవేశం జరిగితే .. ఏది మంచో చెడో..చెప్పగలగడం కత్తి మీద సాము లాంటిందే అని నా అభిప్రాయం.
ఎవరి అభిప్రాయం ఎలా ఉందొ.. ఎవరి స్పందన యెంత విపరీతంగా ఉందొ..
తన్హాయి నవల పై నా సమీక్ష పై.. గూగుల్ + లో జరుగుతున్న చర్చని చూడండి
ఈ లింక్ లో