30, మే 2012, బుధవారం

- Plz think about thiss.-

1. We live in a nation where Rice is Rs.40/- per kg and Sim Card is free.
2. Pizza reaches home faster than Ambulance and Police.
3. Car loan @ 5% but education loan @ 12%.
4. Students with 35% get in elite institutions thru quota system and those with 90% get out because of merit.

5. Where a millionaire can buy a cricket team instead of donating the money to any charity. 2 IPL teams are auctioned at 3300 crores and we are still a poor country where people starve for 2 square meals per day.

6. Where the footwear, we wear, are sold in AC showrooms, but vegetables, that we eat, are sold on the footpath.
7. Where everybody wants to be famous but nobody wants to follow the path to be famous.
8. Assembly complex buildings are getting ready within one year while public transport bridges alone take several years to be completed.
9. Where we make lemon juices with artificial flavours and dish wash liquids with real lemon.
Think about it!

If you cross the The North Korean border illegally, you get . . .12 years hard labour in an isolated prison .....

If you cross the Iranian border illegally, you get . . . detained indefinitely ....
If you cross the Afghan border illegally, you get . . . shot . . .
If you cross the Saudi Arabian border illegally, you get ..... jailed ....
If you cross the Chinese border illegally, you get .....kidnapped and may be never heard of - again ....
If you cross the Venezuelan border illegally, you get ..... branded as a spy and your fate sealed .....
If you cross the Cuban border illegally, you get ..... thrown into a political prison to rot .....
If you cross the British border illegally, you get ..... arrested, prosecuted, sent to prison and be deported after serving your sentence .....
Now ...
if you were to cross the Indian border illegally, you get .....
1. A ration card
2. A passport ( even more than one - if you please ! )
3. A driver's license
4. A voter identity card
5. Credit cards
6. A Haj subsidy
7. Job reservation
8. Special privileges for minorities
9. Government housing on subsidized rent
10. Loan to buy a house
11. Free education
12. Free health care
13. A lobbyist in New Delhi , with a bunch of media morons and a bigger bunch of human rights activists promoting your cause
14. The right to talk about secularism, which you have not heard about in your own country !
15. And of-course ..... voting rights to elect corrupt politicians who will promote your community for their selfish interest in securing your votes !!!
16. and right to fight election for MLA or MP
Hats off ..... to the .....

A. Corrupt and communal Indian politicians
B. The inefficient and corrupt Indian police force
C. The silly pseudo-secularists in India , who promote traitors staying here
D. The amazingly lenient Indian courts and legal system. That's why people like Afzal Guru are still alive, same will happen with Kasab.
E. WE self centered Indian citizens, who are not bothered about the dangers to our own country.
F. The illogically brainless human-rights activists, who think that terrorists deserve to be dealt with by archaic laws meant for an era, when human beings were human beings.

THE MINIMUM U CAN DO IS FORWARD THIS TO ALL


9 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

This is called INDIA that is called BHARAT

జలతారువెన్నెల చెప్పారు...

So sad! But facts are facts!

జలతారువెన్నెల చెప్పారు...

Forgot to say one more thing! Still we love our "India"...

శ్యామలీయం చెప్పారు...

చాలా మంచి విషయం చర్చించారు, ధన్యవాదాలు.
మనదేశపౌరుల ఔదార్యం యెంత దొడ్డదంటే దుష్టులను క్షమించడమే కాదు ప్రేమతో వారిని నెత్తిన బెట్టుకుని ఊరేగేందుకు మనవాళ్ళకు యేమీ మొగమాటంలేదు!

knmurthy చెప్పారు...

gud observation and facts

meraj fathima చెప్పారు...

వనజగారూ , నేను శ్యామలీయం గారితో ఏకీభవిస్తున్నాను , అతి మంచితనం అసమర్ధతగా అనుకోబడుతుంది . మొదటినుండే చొరబాటుదారులు మన దేశం లోనోకి రావటానికి ఈ అతి మంచితనమే కారణం . చాలా మంచి విషయాలు చర్చకు తెస్తారు ఆలోచింపచేస్తారు మీరు .

Raja Chandra చెప్పారు...

http://telugublogreviews.blogspot.in/2012/05/blog-post_31.html

వనజవనమాలి చెప్పారు...

కష్టే ఫలే గారు.. ధన్యవాదములు.
@జలతారు వెన్నెల గారు ధన్యవాదములు.
@శ్యామలీయం గారు ధన్యవాదములు.
@kn moorty గారు ధన్యవాదములు.
@Meraj Fhatima గారు ధన్యవాదములు.
@రాజాచంద్ర గారు ధన్యవాదములు.
మిత్రులందరికీ ఈ పోస్ట్ పై స్పందించి నందులకు ధన్యవాదములు.
ఈ పోస్ట్ నా మిత్రులు ఒకరు నాతొ షేర్ చేసుకున్నారు.ఆలోచింప జేసే ఆర్టికల్ . ఈ వ్యాసంలో చాలా విషయాలని గురించి మనం తీవ్రంగా స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది.
అందరికి మరో మారు ధన్యవాదములు.

Narsimha చెప్పారు...

Still Elect Single party Vote for only Congreeee(with Different Names)Still Go For "Hand" wich always ......................nijam RAAASTE COMMENT aCCEPT cheyaremo?!@!!!