27, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

బంగారుకొండ ..ఈ అమ్మకి నువ్వు అండ

Posted by Picasa మా..ఇంటి దీపం..నా కంటి వెలుగు.. లైటింగ్ & ఎలైటింగ్..తాతినేని ఫ్యామిలీ..
నిఖిల్ చంద్ర తాతినేని.

విద్యార్ధి..యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ మిస్సోరి (అ . సం .రా )

అమ్మ మనసులోని.. ప్రేమకి..రెట్టింపు.. ప్రేమని.. ఇచ్చే.. నా..కలల దీపమా!వాస్తవ రూపమా!!

నిండు నూరేళ్ళు.. ఆయురారోగ్యములతో .. సుఖ సతోషంలతో..విద్యావివేక సంపన్నుడవై.. యశస్విభవ వై..చల్లగా.. వర్ధిల్లాలని..ఆశిస్తూ..భగవత్ కృప కటాక్షంతో..

నీ.. మాతృ దేశంకి..వన్నె తెచ్చే.. తేజమై..ఎదగాలని..ఆకాంక్షిస్తూ..

ప్రేమతో.. దీవెనలతో.. మీ.. అమ్మ.