29, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

బ్రహ్మ రాత మీద ఆన..భరతమాత మీద ఆన..మువ్వన్నెల మీద ఆన..మన బంధం మీద ఆన


ప్రక్కనున్న.. ఈ. పిక్. చూస్తుంటే.. మీ.. మనసుకి ఏమనిపిస్తుందీ ...!

అరె .. మీరు చెప్పినా .. నాకు తెలియదు కదా .. ఫ్రెండ్స్ .. నేనే.. చెప్పేస్తానులే..
ఎంత బాగుంది.. ప్రేమ స్నేహం కలయికల్.. తో.. ఈ..పిక్ . అనుకుంటారు కదా..!.

నేను.. చెప్పబోయే పాట వింటే.. మీకు అలానే.. అనిపిస్తుంది.. అనిపించకపోతే.. మీ..ఇష్టం..

ఒక సినిమాలో.. ఒక పాట హిట్.. అయితే.. అందరు అదే..పాట వింటుంటారు.. కానీ.. నా..చూపు.. వేరే.. అని.. తర్వాత నేను వినే పాటలని బట్టి.. అందరూ.. తీర్మానించుకుని.. నన్ను..పొగిడేసి.. నాకు.. కొమ్ములు.. పెడుతుంటారు.. నా.. మిత్రబృందం.

నాకు.. బాగా నచ్చిన పాట.. సుబాష్ చంద్రబోస్ .. చిత్రంలో.. పాట.. చంద్రబోస్.. కలం.. వారే..వ్వా .. అనిపించక మానదు..

2 వ చరణం ఆఖరిలో.. బ్రహ్మ రాత మీద ఆన.. భరతమాత మీద ఆన.. మువ్వన్నెల మీద ఆన.. మన బంధం మీద ఆన... నలుపున మనమే.. గెలుపున మనమే.. ఎంత ఉత్కృష్టమైన.. భావం.. పచ్చ మీద ఆన.. పసుపు కొమ్ము మీద ఆన.. పరమాత్ముని మీద ఆన.. పరువాల పైన ఆన.. ఇలాటి.. ఉన్నత వాగ్దానాలు.. ఆస్వాదిస్తే.. మీరు.. ఆ.. భావంలో నుండి.. బయటపడటం.. అంత తేలిక కాదు....

ఎన్ని జనమలకైనా. ఎంకి నాయుడు బావలు.. మీరే.. అవుతారు.. నువ్వు లేక ఉండలేని ప్రాణాల మీద ఆన.. నేను నువ్వే.. నువ్వు.. నేనే.. అంటూ.. ఎంత ఘాడంగా.. చెప్పడం..ఇలా.. వ్రాయడం.. హృదయ స్పందనకి అక్షర రూపం కల్పించే.. కవి కలానికే.. సాద్యం కదా!.

ఈ.. పాటకి స్వర కల్పన.. మణి శర్మ. వింటూ.. అలా.. ప్రపంచాన్ని.. మర్చి పోవచ్చు.. అణువు అణువు.. రస స్పందనతో.. ఊగిసలాడక మానదు.. సాంగ్ రేటింగ్.. 5 స్టార్స్ కి.. లిమిట్ పెట్టకుండా.. ఉంటే నేను 10 . స్టార్స్ రేటింగ్ ఇచ్చేదాన్ని.

అంత బాగుంటుంది.. కోరస్.. సూపర్.. అండీ.! పధం కదిపి.. నర్తించకుండా.. ఉండలేరు.. ..
పాట.. స్టార్టింగ్.. ఒక.. అందమైన ఎత్తుగడ.. ఇన్ని.. మంచి గుణాలున్న ఈ.. పాటని మన ప్లే లిస్టులో.. పెట్టుకోక పోతే.. అస్సలు .. బాగోదు.. రాగా లో.. లభ్యం .మీరు వినండీ.. నేను.. వింటూనే.. ఉన్నాననుకోండి .. పాట.. ఏమిటో.. చెప్పా లేదు కదూ.. ! జా. జి.. రి.. జా.. జి.. రి.. మావా.. ఎన్ని జనమలకైన నువ్వే.. నాజత మావా..Permalink వినేయండి.

ఇక్కడ చూడ వచ్చును కూడా...


1 వ్యాఖ్య:

M. చెప్పారు...

,,,,, మాటలే కాదు, పాటల గురించి కూడా చాలా చక్కగా రాస్తారు,
సూపర్,,,,,,,, Shabbu, Knr