27, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

ప్రణయమా!


Posted by Picasa
ప్రణయమా! మరుమల్లెపూల తోటలో.. ఘుమ ఘుమ .. పాట..గుర్తోస్తుందండీ. !

నువ్వు.. మరీ చిన్న .. పిల్లవి అయిపోతున్నావు.. అని..అంటారు.. నా.. సన్నిహితులు..
పాట వినడానికి.. భావాన్ని.. ఆస్వాదించడానికి.. వయస్సుతో .. సంబంధం..లేదు కదా..!?

"లవ్ హేస్ నో..సీజన్.. నాట్.. ఈవెన్.. రీజన్.".కాలంతో పని లేనిదీ.. కారణంతో .. పని లేనిదీ.. ఒక్క ప్రేమ.. మాత్రమే..

పాట.. సాహిత్యం.. వేటూరి.. అని అనుకోవద్దు.మనకి లబించే.. వివరాలు అలాగే.. ఉంటాయి..
కానీ.. ఆ పాటని.. చంద్రబోస్.. వ్రాశారు. ఈ చిత్రంలో.. అన్నిపాటలు.. మంచి పాటలే.. బొంబాయిప్రియుడు.. చిత్రం లోని.. ఈ..పాట.. నాకు.. చాలా.. చాలా.. ఇష్టమైన పాట.

సాహిత్యపరంగా.. చంద్రబోస్ ని.. వేటూరి గారితో సమాన స్థాయిలో నిలిపింది.. అంత్య ప్రాస తో.. వారి.. శైలిని.. పట్టి ఇచ్చేస్తుంది..

చంద్రబోస్ కి.. తొలి నాళ్ళల్లో.. మంచి గుర్తింపు.. ఇచ్చింది.. మళ్ళీ.. చెపుతున్నాను.. ఇది చంద్రబోస్ పాట... చంద్రబోస్ గారిని స్వయంగా అడిగి.. నిర్ధారించుకున్న విషయం ఇది.

ఎమ్ .ఎమ్. కీరవాణి.. స్వర కల్పనలో.. స్వయంగా.. చిత్ర తో.. కలసి పాడిన పాట.. ప్రేమలో.. పడిన వారికి.. మనసు.. చేసే.. గారడీలని.. అద్భుతంగా.. వ్యక్తీకరించిన.. పాట.. మీరే.. చూడండి ఈ.. సాహిత్యం..ఇక చిత్ర గారి గళం లోని.. ఒంపులు..సొంపులు..చెప్పనలవి కాదు..విని..తేలి ఆడాల్సిన పాట. .

ప్రణయమా.. మరుమల్లెపూల తోటలో.. ఘుమ ఘుమ..
పరువమా.. సరసాల వీణ పాటలో.. సరిగమ.. మోయలేని భావమా..
రాయలేని కావ్యమా.! నండూరి వారి గేయమా! (ప్ర)

అవునన్నా.. కాదన్న.. మనసే వినక..
మురిపిస్తా వేల న్యాయమా.!
రేయనక.. పగలనక.. తలపుల వెనుక...
తరిమేస్తావేల.. న్యాయమా..!
నిన్న లేని.. చోద్యమా .. నిన్ను.. ఆప సాధ్యమా..?

గుండె చాటు.. గానమా..
గొంతు.. దాటు.. మౌనమా..
ఎదలోని.. ఇంద్రజాలమా! (ప్ర)

పూలనక ముళ్ళనక..
వలచిన క్షణమే.. విహరిస్తావేల.. హృదయమా..
రేపనక.. మాపనక ఆ.. మరు క్షణమే..
విసిగిస్తావేల.. విరహమా..!
లవ్లీ.. ఇంత వింత.. సత్యమా..!?
ఎంతకైనా సిద్దమా.. అంతు లేని ఆత్రమా..!
అందులోన అందమా..
కోటి కలల నేత్రమా..
కొంటె వలపు గోత్రమా.. శృంగార సుప్రభాతమా..! (ప్ర )

ఎంత బాగుంది.. అందుకే.. వినేయండి..వీడియో ..చూసేయండీ ..

నినాలనుకుంటే.. ఇదిగో ఇక్కడే వింటూ ప్రణయంలోని ఘుమ ఘుమ.. లు.. మీలో.. మీరే.. ఆఘ్రాణిచండి..మరి..